KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

 

KONTAKTNA OSEBA

Bruno Rupnik

tel 05 37 74 833

gsm 031 215 191

e-mail bruno.rupnik@kolektor.com